Missie

Demás plus is ontstaan vanuit het idee dat hulp niet onnodig ingewikkeld moet worden gemaakt. De hulp moet voor de cliënt overzichtelijk blijven, efficiënt en op maat zijn. Bij Demás plus staat de cliënt centraal en wordt er aan de problematiek gewerkt, hoe complex die ook is. Demás plus wil verbetering brengen in de hulpverlening vanuit de beschikbare kennis en expertise.

Visie

Demás plus heeft als visie om zich te blijven ontwikkelen als organisatie zodat de best mogelijke hulp geleverd kan worden en de kwaliteit hoog blijft. Wij zijn een betrouwbare organisatie voor al onze cliënten, maar zeker ook voor alle netwerkpartners. Wij werken outreachend in de gemeentes waarin wij actief zijn. Bij Demás plus vinden wij dat hulp niet op zich moet laten wachten en hebben daarom geen wachtlijst. Zo gaan wij snel aan de slag met de cliënt om te werken aan zelfredzaamheid en het netwerk versterken.

Daarnaast wil Demás plus toegankelijke zorg kunnen blijven aanbieden door actief te zijn in de wijk zodat de hulpverlening laagdrempelig en bereikbaar blijft voor iedereen. Daarom werkt Demás plus transparant en zoekt het samenwerkingen op met andere organisaties om het hulpaanbod nog beter te laten aansluiten op de hulpvraag.

Verder willen wij bij Demás plus het beste in onze medewerkers naar boven halen, door hun kennis en kunde te optimaliseren en te zorgen dat zij op de hoogte zijn van alle methodieken die beschikbaar zijn om aan te kunnen sluiten op elke casus.

Tot slot werken wij binnen Demás plus effectief. Dit houdt in dat wij geen negen-tot-vijf mentaliteit hebben, maar er juist zijn wanneer de cliënt ons nodig heeft. Als team streven wij ernaar om op landelijk niveau zorg met kwaliteit te kunnen leveren aan iedereen die dit nodig heeft. Ons doel is dat iedereen beschikt over de juiste handvatten om zelfstandig te kunnen functioneren.

Stel ons een vraag