Welkom bij Demás plus


Demás plus is een ISO 9001 gecertificeerde, interculturele zorginstelling. Wij leveren een breed pakket aan diensten dat is afgestemd op de behoefte van cliënten. Bij ons kan iedereen zich aanmelden die aan zichzelf wil werken en samen wil bouwen aan een betere toekomst. Bij Demás plus bieden wij ondersteuning bij elke hulpvraag. Wij streven ernaar om de kwaliteit te leveren die mensen verwachten. Er is er geen wachtlijst, wij gaan effectief en snel aan het werk. Outreachend, betrouwbaar en betrokken zijn woorden die passen bij onze manier van werken.

- Ambulante begeleiding in regio Twente.
- Géén wachtlijst = direct geholpen.
- Gecontracteerde zorgaanbieder in Hengelo en omstreken

Aanmelden

Hulpaanbod

Afhankelijk van de hulpvraag en behoefte van de cliënt wordt er samen gekeken op welk(e) leefgebied(en) zorg of ondersteuning nodig is en wordt er een persoonlijk plan opgesteld. 

Lees meer

Werkwijze

Bij Demás plus geloven wij dat de begeleiding efficiënt hoort te zijn en daarbij hoort ook de
flexibiliteit om van methode te veranderen als die methode niet werkt. 

Lees meer

groep om post-its

Over Demás

Demás plus betrekt het sociale netwerk, afhankelijk van de hulpvraag, bij de ondersteuning van het individu om samen de brug compleet te maken en om op lange termijn profijt te hebben.

Lees meer