Interculturele ondersteuning  

Demás plus is gespecialiseerd in individuen en gezinnen met een multiculturele achtergrond. Binnen deze groep komt het voor dat, wegens een taalbarrière, het voor de hulpzoekende moeilijk is om zichzelf te uiten. Ook ontstaat er vaak angst om verkeerd begrepen te worden door de hulpverlener omdat emoties en gevoelens niet op een adequate manier verwoord kunnen worden. Hierdoor wordt het moeilijk voor de hulpzoekende om de stap richting hulp te zetten. Demás plus begrijpt dit en ziet ook het culturele perspectief van deze groep. Zo kan er sprake zijn van een schaamtecultuur; schaamte voor een gezinslid met gedragsproblematiek waarvan de rest van het gezin niet begrijpt wat de oorzaak is.  

Daarnaast is Demás plus gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren en jongvolwassenen die het moeilijk vinden om aansluiting te vinden bij hulpverleners die niet een soortgelijke achtergrond hebben. Voor jongeren en jongvolwassenen is het vooral van belang dat zij een klik hebben met de hulpverlener, goede gesprekken kunnen voeren en hulp kunnen vragen over hoe met bepaalde situaties om te gaan.  

Wegens het inclusieve team van Demás plus is aansluiting vinden met deze doelgroep toegankelijker. De problematieken en behoeften worden goed begrepen waardoor de hulp beter aansluit. Hulp is mogelijk in onder andere de volgende voertalen: Arabisch, Koerdisch, Nederlands, Armeens, Papiaments en Spaans.