Ambulante ondersteuning Jeugd  

Kinderen, tieners en pubers zijn het product van hun omgeving en ook zij hebben te maken met gedragsproblemen en stoornissen. Deze doelgroep weet vaak niet hoe ze met hun problematiek kunnen omgaan, waardoor zij in hun dagelijks leven vast komen te zitten. Ook in het gezinssysteem kan het fout gaan; ouders die niet begrijpen wat de achterliggende oorzaak van de gedragsproblematiek is, met conflictsituaties tot gevolg. Demás plus kan hulp bieden aan deze gezinnen waar het kind vastloopt in het eigen gedrag. Demás plus gaat methodisch aan het werk en analyseert de huidige situatie en gaat planmatig aan het werk. Demás plus helpt de dagelijkse structuur binnen het gezin te vormen en gaat samen met de ouders kijken wat de hulpvraag is om een goed beeld te krijgen van hoe het begeleidingstraject er uit komt te zien. Als de hulpvraag duidelijk is worden er doelen vastgesteld en worden deze doelen de leidraad voor het begeleidingstraject.  

De begeleiding van de cliënt richt zich op de leefgebieden waar de doelen zijn gesteld. Bijvoorbeeld: praktisch functioneren, waarbij de ondersteuning gefocust is op het helpen bij het organiseren, het maken van een weekplanning en het samen uitvoeren van dagelijkse taken. Het kan ook op sociaal-emotioneel vlak waarbij de ondersteuning zich richt op het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden voor verschillende situaties, zoals: wat als vrienden druk zetten, wat doe je dan? Hoe ga je met jouw ouders om als het communiceren moeizaam verloopt en het escaleert? Tot slot kan er ook begeleiding zijn op het gebied van dagbesteding; wat past bij de cliënt, wel een vervolgopleiding of toch werken?

Door middel van het opstellen van doelen op verschillende leefgebieden, kan Demás plus op een effectieve manier inspelen op de hulpvraag en focussen op belangen zoals:  

  • Het belang van het leren omgaan met regels en grenzen;
  • Het belang van het leren accepteren van gezag van ouders en volwassenen;
  • Het belang van het leren omgaan met groepsdruk en vrienden met een negatieve invloed;
  • Het belang van het aanbrengen van een dag- en nachtritme.
  • Het belang van dagelijkse structuur;
  • Het belang van het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid.