Methode

Demás plus wil het individu niet binden aan bepaalde standaardmethodes. Wel houdt Demás plus zich aan vier speerpunten. Dit vormt de rode draad in elk begeleidingstraject. De manier van begeleiden moet efficiënt zijn en daarbij hoort ook de flexibiliteit om van methode te veranderen als die methode niet werkt. Bij elke casus wordt er wel gekeken naar het verleden, heden en de toekomst. Dit wordt gedaan om een duidelijk beeld te krijgen van de achterliggende en huidige problematiek van het individu of van het gezin. Van daaruit wordt een plan samengesteld met het gezin/het individu om de doelstellingen voor ogen te krijgen. De doelstelling moet wel op maat en op het niveau van het desbetreffende gezin of het individu zijn.


Vaste hulpverlener

Elk individu of elk gezin krijgt een vaste begeleider. Bij Demás plus willen we dat iedereen een overzichtelijk begeleidingstraject heeft en dat niemand zich zorgen hoeft te maken over het steeds wisselen van begeleiders. De hulpverleners van Demás plus willen zo efficiënt mogelijk aan het werk gaan; voor u en mét u.


Leefgebieden

Demás plus streeft ernaar om op alle leefgebieden hulp en ondersteuning aan te bieden, zoals: 

  • praktisch functioneren: administratie, huishoudelijke taken, plannen en organiseren;
  • sociaal – emotioneel functioneren: sociale vaardigheden, gespreksvoering en emotie regulatie; 
  • dagbesteding: ondersteunen in het zoeken naar een gepaste dagbesteding;
  • financieel functioneren: schulden aanpakken, budgetteren en een financieel overzicht creëren;
  • lichamelijk functioneren: samen sporten;
  • huisvesting: het zoeken van een gepaste woning en alle randzaken.