Voor Wie?

Demás plus is gespecialiseerd in het bieden van hulp op maat aan elk individu met een complexe problematiek, zoals: een psychische problematiek, ernstige gedragsstoornis en een licht verstandelijke beperking.

Demás plus richt zich ook op het herstel van (sub)systemen binnen gezinnen en helpt de nodige handvatten te creëren voor individuen met een zwak sociaal netwerk. Denk hierbij aan gezinnen met kinderen met een autisme spectrum stoornis of individuen met gedragsproblemen die niet over de nodige handvatten beschikking om op een adequate manier in hun dagelijks leven te kunnen functioneren. 

Demás plus is outreachend en is midden in de wijk, daar waar het individu hulp nodig heeft. Betrouwbaar, betrokken en ondersteunend zijn woorden die passen bij onze manier van werken.

- Ambulante begeleiding in regio Twente.
- Géén wachtlijst = direct geholpen.
- Gecontracteerde zorgaanbieder in Hengelo en omstreken


Ambulante ondersteuning Jeugd  Ambulante ondersteuning Volwassenen  Specialistische ondersteuning