Over Demás plus

Demás plus is ontstaan vanuit het idee dat elk individu na de hulpverlening zelfstandig door moet kunnen gaan met zijn of haar leven. Daarom staat Demás plus stil bij de volgende vragen: wat gebeurt er wanneer de hulpverlener weer weggaat? Heeft het individu, de familieleden en/of het sociale netwerk de juiste handvatten, het inzicht en de vaardigheden om in het dagelijks leven te kunnen omgaan met de problematiek wanneer er geen hulpverlening is? 

Deze vragen zijn ook belangrijk voor het individu die geen sociale ondersteuning heeft. Individuen zonder sociale ondersteuning hebben constant te maken met de harde realiteit dat ze zelf alles moeten doen en vaak geen netwerk hebben waardoor het niet opvalt wanneer het individu hulp nodig heeft. Demás plus wil deze individuen ondersteunen en helpen om de juiste vaardigheden te ontwikkelen om zo een sterk netwerk op te bouwen en te behouden.


Terug naar de kern

Bij Demás plus gaan we terug naar de kern: wij kijken niet alleen naar de huidige problematiek van het individu of het gezin, maar ook naar de achterliggende oorzaak/oorzaken. Door inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaak/oorzaken, kan Demás plus goed aansluiten op de hulpvraag en kunnen wij gepaste zorg leveren.


Handvatten voor deelname in de maatschappij

Demás plus wil hulp bieden door onder andere de nodige handvatten aan te reiken daar waar dat nodig is. Hierbij kan gedacht worden aan gezinnen waarin ouders hulp nodig hebben om binnen hun thuissituatie structuur en grenzen te creëren. Of individuen die de nodige vaardigheden missen om uit een schuldenproblematiek te kunnen komen. Ook jongeren en kinderen met een gedragsproblematiek die het overzicht missen om hun thuissituatie te beslechten, wil Demás plus de juiste handvatten aanreiken.


Vier speerpunten 

Tijdens het begeleidingstraject houden wij ons aan de vier speerpunten affectie, structuur, continuïteit en vertrouwen. Dit bevordert de veiligheid binnen een onstabiel gezin en het zorgt ervoor dat een individu voldoende handvatten heeft om het opgebouwde netwerk te onderhouden. 

Affectie: ieder mens heeft liefde, respect en betrokkenheid nodig. Dit is een belangrijk aspect voor een gezonde ontwikkeling. Demás plus wil gezinnen en individuen hierin versterken.

Structuur: naast het ontvangen van affectie, is structuur ook belangrijk voor de ontwikkeling van ieder mens. Voorbeelden hiervan zijn: dag- en nachtritme, werk, dagbesteding en vaste eettijden/-patronen. Structuur zorgt voor de nodige vaardigheden die later van belang zijn om in de maatschappij te kunnen functioneren. 

Continuïteit: om veiligheid te creëren is het van belang dat affectie en structuur niet alleen gelden voor een korte termijn, maar juist ook voor de langere termijn. Het geven van structuur en affectie zorgt ervoor dat een individu voorspelbaar handelt en dat individuen op elkaar kunnen vertrouwen. 

Vertrouwen: het laatste speerpunt is vertrouwen hebben. Niet alleen vertrouwen in jezelf, maar ook vertrouwen in anderen. Dit zal er voor zorgen dat alle individuele leden zich veilig zullen gaan voelen.