Ontstaan Demás plus  

Demás plus is opgericht vanuit het perspectief van drie hulpverleners die vele jaren werkzaam zijn in het werkveld. De oprichters hadden een heldere filosofie van hoe de hulpverlening beter en efficiënter kon. Door de vele jaren ervaring binnen de hulpverlening zijn de goede en minder goede punten in het werkveld gezien. Tijdens het proces van de oprichting werd er stilgestaan bij vragen als hoe zorg je dat cliënten daadwerkelijk de beste hulp krijgen en hoe zorg je ervoor dat de cliënten na het begeleidingstraject zelfstandig verder kunnen gaan met de aangereikte handvatten? Verder is het belangrijk om stil te staan bij de vraag wat er nodig is om een begeleidingstraject tot een succes te maken en bestaat dat wel? De visie van de oprichters is dat er sprake moet zijn van succes in het begeleidingstraject vanuit het perspectief van de cliënt en niet vanuit de hulpverlener. Succes ervaren, al is het voor iets kleins, is belangrijk om de motivatie te behouden.  

In een samenleving waar presteren belangrijk is en waar zelfontwikkeling voorop staat, is het belangrijk dat er ook oog is voor de mensen die minder snel kunnen meegaan in de ontwikkelingen van de maatschappij. Zij hebben iemand nodig die hen op hun tempo helpt. Het is belangrijk dat ook deze groep zich thuis voelt in de samenleving.  

Het doel van de begeleiding van Demás plus is om de cliënt over vaardigheden te laten beschikken die hij of zij na het begeleidingstraject op een adequate manier kan inzetten om zelfstandig om te gaan met de uitdagingen die op zijn of haar pad komen. Hieruit zijn de vier speerpunten ontstaan die de kern vormen van de manier van begeleiden.