Klachtenprocedure van Demás plus

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar uw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij bieden u daarom drie mogelijkheden aan om uw klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij medewerker van Demás plus

Als u een klacht heeft kunt u dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met u bespreken en samen met u naar een oplossing zoeken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de klacht schriftelijk via onderstaand formulier indienen bij de directie van Demás plus. Er wordt dan binnen vijf werkdagen telefonisch contact met u opgenomen. De directie zal met u in gesprek gaan over uw klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.  

Externe klachtenfunctionaris

Is uw klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van uw klacht langer dan zes weken, dan kunt u uw klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Demás plus. De klachtenfunctionaris zal u van advies voorzien met betrekking tot de indiening van een klacht, bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.

Uiteraard heeft u te allen tijde het recht om rechtstreeks uw klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie. 

U kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Demás plus via Stichting Klachtenportaal Zorg (e: info@klachtenportaalzorg.nl t: 0228-322205 of vul op www.klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen het klachtenformulier in).

Klachtenformulier